Dark Light

Celem inicjatywy jest zacieśnienie więzi między polskim a czeskim społeczeństwem poprzez wspólną walkę z rosyjską dezinformacją.  Głównym celem jest stałe powołanie polsko-czeskiej społeczności, która będzie regularnie analizować wpisy w Internecie, serwisach społecznościowych i forach internetowych. 
Inicjatywa „Forum Polsko-Czeskie” powstała w celu podniesienia dostępności społeczeństwa do rzetelnych i sprawdzonych informacji. Celem działania jest wyszukiwanie, ujawnianie i neutralizowanie potencjalnych nieprawdziwych treści, czyli tzw. fake newsów, deep fake’ów i clickbaitów. Wspólne działania w projekcie pozwolą nawiązać ścisłe partnerstwo, która pozwoli w przyszłości na kolejne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa w sieci.


The main goal of the Fake News Academy initiative is to strentghen the bond between polish and czech society by fighting together against russian desinformation. We are going to create a group responsible for fact checking posts on social media and various websites.
The Fake News Academy initiative was estabilished to raise society’s access to reliable information. We are going to look for potentially dangerous fake news, deep fakes and concerning clickbaits. By combined power of our actions we hope to create a lasting partnership which will allow us to keep improving cybersecurity.